Not a member?
JOIN HERE
Find and click on your name.

WHO'S ONLINE NOW


No registered users are online right now.

PROFILE UPDATES


•   Hoàng Thị Hồng Châu  10/13
•   Nguyễn Thanh Bình  11/13
•   Lê Văn Bài (Thầy Giáo 8m-9m)  11/13
•   Phạm Thị Ánh  11/13
•   Tạ Quang Huy  11/13
•   Hoàng Dũng Tuấn  11/13
•   Bui Thi Thanh Nga  9/20
•   Huynh Thi Thu Ha  4/17
•   Nguyen Thi Kim Oanh  4/15
•   Pham Tran Quan  4/15
Show More

WHERE WE LIVE


Who lives where - click links below to find out.

1 lives in Vermont (USA)
1 lives in Germany
29 location unknown

Chào m?ng B?n dã t?i trang WEB l?p...M (1974-1977) c?a chúng ta

1) Th?y giáo: Lê Van Bài (8M - 9M)

11B Lê Ngô Cát, Phu?ng 7, Qu?n 3, TP H? Chí Minh Dt 0982115895

2) Cô giáo: Nguy?n Th? Th?c (10M)

Nhà 15-17 Ng?c Khánh, block 3, t?ng 14 p.1403 Dt: 04726 3606 

Qu?n tr? m?ng:   

  Nguyen Thanh Binh binh10m@gmail.com mobile:0913216411 

 Hoang Dung Tuan hoangtuan1579@gmail.com mobile:0903431579

 

  

ANNOUNCEMENTS

Sau cuộc họp gặp mặt của lớp 10M tại Du thuyền Hồ tây, Hà nội ngày 12/01/2008, từ ý tưởng của Thầy Bài: "Làm 1 quyển sổ nhật ký của lớp ...M", trang WEB của Lớp 10M đã được xây dựng nhằm tăng cường giao lưu, cung cấp, cập nhật  thông tin về Thầy Cô và các bạn lớp 8M, 9M, 10M. Mong các bạn nhiệt tình tham gia.

 Theo yêu cầu của một số bạn, Dũng Tuấn xin diễn giải cách đăng ký (log on) như sau:

* Cách thứ nhất: Các bạn sẽ tìm thấy Họ và Tên của mình ở cửa sổ PROFILE UPDATES hoặc Classmate Profiles, tiếp theo nhắp chuột vào chữ click here now, theo hướng dẫn (bang tieng Anh), điền thông tin vào các mục.

* Cách thứ hai: Các bạn đăng nhập với tên dùng chung là Quản trị mạng, bạn nhập vào cửa sổ Log On như sau:

Email: quantri@yahoo.com

Password: quantri

Từ đây bạn có thể truy cập mọi thông tin.

Bạn sẽ nhìn thấy ở bên  tay trái Hướng dẫn Đăng Ký (bằng tiếng Việt) và sẽ thực hiện các bước...

==================== 

Các b?n có th? t?i Di?n ?àn 10M b?ng các ???ng k?t n?i (link) sau:

1) www.tuan10m.weebly.com

2) www.10m.weebly.com

3) www.10m.net.tf

4) www.lop10m.co.cc

UPCOMING BIRTHDAYSagape